Mecanismul Financiar Norvegian 2014 - 2021

În data de 14 octombrie 2016 au fost semnate, de către domnul Cristian GHINEA, ministrul Fondurilor Europene și doamna Elsbeth TRONSTAD, secretar de stat în cadrul Ministerului norvegian al Afacerilor Externe, la București, Memorandumurile de Înțelegere prin care România beneficiază de 502,5 milioane euro fonduri externe nerambursabile prin Granturile SEE și Norvegiene 2014 - 2021. Astfel, România a devenit prima țară care a semnat cele două documente, care prevăd atât cadrul instituțional de management, cât și programele stabilite, cu obiectivele principale, alocarea financiară şi ariile speciale de interes.

În cadrul de programare 2014 – 2021, Ministerul Afacerilor Interne are rolul de Operator de Program pentru Programul Afaceri Interne, care va cuprinde un număr de 4 proiecte predefinite, gestionate de structuri ale MAI, în calitate de Promotori de Proiecte. Acestea sunt, după cum urmează:

Proiectele vor fi construite sub formă integrată, şi vor acoperi, în cadrul unor obiective ample, nevoile mai multor structuri ale MAI, respectând Regulamentul de Implementare şi corespunzând aşteptărilor finanţatorului, aşa cum acestea sunt prezentate în Blue Book.

Proiectele vor fi gestionate de către Promotorul de Proiect, care va stabili un mediu de cooperare cu unul sau mai mulţi Parteneri de Proiect. Aceştia din urmă vor implementa secţiuni ale proiectului, în funcţie de competenţele şi specializările pe care le deţin, în baza unor Acorduri de Parteneriat sau Contracte de Finanţare.

Fiecare structură MAI poate să-şi manifeste interesul şi să încheie parteneriate şi în afara Programului Afaceri Interne, în situaţia în care consideră că deţine competenţele necesare şi are interese comune cu obiectivele altor programe din cadrul Granturilor Norvegiene şi SEE.

Pentru a asigura o perioadă de implementare cât mai extinsă, se urmăreşte ca proiectele Programelor să fie finalizate în următoarele 6 luni, urmând ca Ministerul Fondurilor Europene şă încheie Acordurile de Program cu fiecare Operator în parte.

Pentru detalii, vă rugăm să urmaţi următoarele link-uri: