Cooperare în domeniul migraţiei ilegale şi a protecţiei drepturilor omului
Promotor de proiect
Rezultate aşteptate
Buget total
Activităţi importante în cadrul proiectului
Fişa de proiect