Proiecte

Consolidarea cooperării poliţieneşti dintre Norvegia şi România, pentru combaterea grupurilor infracţionale itinerante şi traficul de fiinţe umane
Mai mult...
Cooperare în domeniul migraţiei ilegale şi a protecţiei drepturilor omului
Mai mult...
Perspective naţionale privind compensaţiile acordate victimelor traficului de persoane
Mai mult...
Abordare integrată pentru prevenirea victimizării în comunităţile roma
Mai mult...
Combaterea criminalităţii economice la frontierele Schengen
Mai mult...
Consolidarea managementului ciclului informaţiilor în lupta împotriva crimei organizate şi a migraţiei ilegale, în vederea creşterii securităţii europene
Mai mult...